Största skillnaden från Texas Hold’em och Omaha är att Seven Card Stud spelas utan gemensamma kort. Detta är alltså mer likt klassisk stötpoker. I Seven Card Stud, får samtliga spelare sju kort, men endast den bästa möjliga femkorts pokerhanden för respektive spelare används för att utse vinnaren.

Innan ett Seven Card Stud startar skall samtliga spelare satsa (ante) ett nominellt belopp, t.ex. $1 i ett $10-$20 spel. Det förekommer såleds inte lilla och stora mörken i denna variant av poker. Den summa som ante skapar på bordet är det som drar igång spelet.

I första omgången så tilldelas varje spelare två dolda hålkort och ett öppet hålkort, detta öppna kort ser alltså alla runt bordet, men det är inte för de andra att använda till att skapa sin egen hand. Den spelare som har det lägsta öppna hålkortet är den som bidrar först till potten och satsar antigen häften av den lilla insatsen eller ett fullt vad av den lilla insatsen, (antigen $1 eller $2 i ett $2/$4 spel). Agerandet fortsätter sedan medsols runt bordet till dess att satsningen är avslutad för denna rond.

Nästa rond så tilldelas alla ytterligare ett öppet kort. Nu fortsätter man med att satsa. Femte kortet delas ut och även detta är öppet och således för alla runt bordet att se. Ny satsningsrunda följer. De som är kvar i spelet får det nästsista kortet utdelat och även detta är öppet. Nu har alla personer två stängda och fyra öppna kort. Nästsista satsningsrundan tar fart. Sjunde och sista kortet är stängt och bara för dig själv att se. Nu satsar man sista rundan och sedan visar man sin hand. Bäst hand skapat av fem av ens egna sju kort vinner.

I den ovanliga händelsen att samtliga 8 spelare är kvar då sista kortet (river) skall delas ut, så räcker inte lekens kort till för att ge alla spelarna sju kort. I detta fall läggs då det sista kortet (river) ut med framsidan upp på bordet och blir då ett gemensamt kort.

Seven Card Stud Hi/Lo
Spelas på samma sätt som ovan, men den spelare som har den bästa femkortshanden för höga handen vinner halva potten och den spelare som har den bästa femkortshanden för låga handen vinner den andra halvan. Om ingen hand är kvalificerad för låga så vinner den bästa höga handen hela potten.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.